N o d a r b ī b a s  L a t v i e š u  v a l o d ā

MADteatteri organizē 

aktiermeistarības kursus Latviešu valodā.

Aicinām pieteikties uz intensīvajiem aktiermeistarības kursiem pieaugušajiem (vecums 25+) Nodarbības ceturtdienu vakaros pl.18:00-20:00.

Atrodamies: 

Arabianranta, Helsinki vai

Alppitalo, Karjalankatu 2 A 21, 2.krs.

MADgirls_acting lesson
MAD Acting lessons
Acting lessons 2019
Performance Juhlitaan 2019
students 2018/2019
students 2018/2019

Pirmā gada absolventi! Sveicam! Onnea!

Pirmā iepazīšanās nodarbība 

26.8.

(nodarbība angļu valodā visiem interesantiem),

 

un atsevišķa latviešu grupas pirmā nodarbība

3. septembrī

 

Pieteikties līdz 19.augustam!

Summer Camp 2020

MADsummer camp2020
SIN00219
SIN00037
MAD00472
MAD00331
IMG_2871

Ja mīli teātri un gribi apgūt aktiermeistarības pamatus, kā arī jautri un vērtīgi pavadīt laiku, 

piesakies!

K ā   p i e t e i k t i e s ?

Dodies uz sadaļu 'CONTACT' vai spied šeit ->

 

un raksti ziņu ar informāciju, ka vēlies reģistrēties aktiermeistarības nodarbībām latviešu valodā. Norādi savu vārdu un kontaktinformāciju kā arī neaizmirsti norādīt savu vecumu, lai zinātu kurā grupā vēlies piedalīties!

K a s   n e p i e c i e š a m s   n o d a r b ī b ā m ? 

Uz nodarbību ģērbties ērtās drēbēs un maiņas apavos, kas netraucē aktīvi kustēties, kā arī iesaku paņemt līdzi kladīti un rakstāmo turpmākām piezīmēm.

 

A d r e s e :

Alppitalo, Karjalankatu 2 A 21, 2.krs.

Pie durvīm ir kods, par kuru interesēties zvanot uz: 040 66 28 040

 

Ceturtdienās atrodamies Arabianranta, Helsinki.

V i s p ā r ī g i e   n o t e i k u m i :

Lai darbs varētu noritēt patīkami un bez traucējumiem, katrs dalībnieks piekrīt vispārīgajiem kārtības un drošības noteikumiem:

 1. dalība MADteatteri nodarbībās ir brīvprātīga;

 2. ievērot ētikas, morāles, sanitārās higiēnas normas, kārtības un drošības noteikumus;

 3. ievērot telpu lietošanas vispārējās normas; Nodarbību telpās nav atļautas darbības, kuras nav saistītas ar tiešo audzināšanas un mācību procesu.

 4. dalībnieks nodarbību un mēģinājumu laikā nedrīkst atrasties apreibinošu vielu (alkohols, narkotiskās vielas, jebkādas vielas, kas izmaina apziņu) ietekmē;

 5. katrs Dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli. Ir tiesīgs izvērtēt kādos mācību procesos/treniņos/uzdevumos vēlas piedalīties un kādos ne; 

 6. būt atbildīgam un sargāt savu personīgo īpašumu;

 7. atlīdzināt tīši nodarītos materiālos zaudējumus;

 8. ​savlaicīgi (vismaz divas nedēļas pirms) brīdināt par Dalībnieka izstāšanos no pulciņa;

 9. ja Dalībnieks izrāžu/priekšnesumu gatavošanās procesā nav apmeklējis mēģinājumus un Kolektīva vadītājs uzskata, ka tādēļ Dalībnieks nav sagatavots dalībai izrādē/priekšnesumā, Kolektīva vadītājam ir tiesības izslēgt Dalībnieku no dalības izrādē /priekšnesumā;

 10. Dalībniekam jebkādu personīgi veiktu nodarbību fiksēšanu atļauts izmantot tikai privātiem mērķiem. Šādu fiksāciju aizliegts ievietot komerciāla rakstura vietnēs un izmantot jebkādā komerciālā veidā. Aizliegts publiskot sociālajos tīklos fiksāciju, kas var aizskart autoru un citu personu tiesības.

 11. ar atrašanos nodarbībās, Dalībnieks piekrīt, ka nodarbību/izrāžu laikā viņš var tikt filmēts un/ vai fotografēts un attēls vai video kadri ar viņu var tikt izmantoti komerciālos, t.sk. reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.

S a m a k s a :

Maksa par nodarbībām ir 210€ /semestris (Septembris-Decembris)

Ja izvēlas maksāt par katru mēnesi atsevišķi, tad samaksa ir 60€/mēnesī. Ietaupi uzreiz maksājot par pilnu semestri:)

PVN un kursa materiāli iekļauti cenā. 

 

Uzziņām vērsties madteatteri@gmail.com

© 2018 by MADteatteri. 
 

 • Facebook
 • Instagram