N o d a r b ī b a s  L a t v i e š u  v a l o d ā

MADteatteri organizē 

aktiermeistarības kursus Latviešu valodā.

1MAD 2021
SAM_8987_edited_edited_edited_edited_edi
MAD online
d2a55a5f-4f19-4c9d-be5e-8815c027b7ac_edi
MAD cinderella FB
SARKANGALVITE FB
MAD02567_edited_edited_edited_edited_edi

Aicinām pieteikties uz intensīvajiem aktiermeistarības kursiem pieaugušajiem (vecums 25+) Nodarbības ceturtdienu vakaros pl.18:00-20:00.

Atrodamies: 

Suvilahdenkatu 10 A 408
00500 Helsinki

Ja mīli teātri un gribi apgūt aktiermeistarības pamatus, kā arī jautri un vērtīgi pavadīt laiku, 

piesakies!

K a s   n e p i e c i e š a m s   n o d a r b ī b ā m ? 

Uz nodarbību ģērbties ērtās drēbēs un maiņas apavos, kas netraucē aktīvi kustēties, kā arī iesaku paņemt līdzi kladīti un rakstāmo turpmākām piezīmēm.

 

A d r e s e :

Suvilahdenkatu 10 A 408, 00500 Helsinki

Pie durvīm ir kods, par kuru interesēties zvanot uz: 040 66 28 040

K ā   p i e t e i k t i e s ?

Dodies uz sadaļu 'CONTACT' vai spied šeit ->

 

un raksti ziņu ar informāciju, ka vēlies reģistrēties aktiermeistarības nodarbībām latviešu valodā. Norādi savu vārdu un kontaktinformāciju kā arī neaizmirsti norādīt savu vecumu, lai zinātu kurā grupā vēlies piedalīties!

V i s p ā r ī g i e   n o t e i k u m i :

Lai darbs varētu noritēt patīkami un bez traucējumiem, katrs dalībnieks piekrīt vispārīgajiem kārtības un drošības noteikumiem:

 1. dalība MADteatteri nodarbībās ir brīvprātīga;

 2. ievērot ētikas, morāles, sanitārās higiēnas normas, kārtības un drošības noteikumus;

 3. ievērot telpu lietošanas vispārējās normas; Nodarbību telpās nav atļautas darbības, kuras nav saistītas ar tiešo audzināšanas un mācību procesu.

 4. dalībnieks nodarbību un mēģinājumu laikā nedrīkst atrasties apreibinošu vielu (alkohols, narkotiskās vielas, jebkādas vielas, kas izmaina apziņu) ietekmē;

 5. katrs Dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli. Ir tiesīgs izvērtēt kādos mācību procesos/treniņos/uzdevumos vēlas piedalīties un kādos ne; 

 6. būt atbildīgam un sargāt savu personīgo īpašumu;

 7. atlīdzināt tīši nodarītos materiālos zaudējumus;

 8. ​savlaicīgi (vismaz divas nedēļas pirms) brīdināt par Dalībnieka izstāšanos no pulciņa;

 9. ja Dalībnieks izrāžu/priekšnesumu gatavošanās procesā nav apmeklējis mēģinājumus un Kolektīva vadītājs uzskata, ka tādēļ Dalībnieks nav sagatavots dalībai izrādē/priekšnesumā, Kolektīva vadītājam ir tiesības izslēgt Dalībnieku no dalības izrādē /priekšnesumā;

 10. Dalībniekam jebkādu personīgi veiktu nodarbību fiksēšanu atļauts izmantot tikai privātiem mērķiem. Šādu fiksāciju aizliegts ievietot komerciāla rakstura vietnēs un izmantot jebkādā komerciālā veidā. Aizliegts publiskot sociālajos tīklos fiksāciju, kas var aizskart autoru un citu personu tiesības.

 11. ar atrašanos nodarbībās, Dalībnieks piekrīt, ka nodarbību/izrāžu laikā viņš var tikt filmēts un/ vai fotografēts un attēls vai video kadri ar viņu var tikt izmantoti komerciālos, t.sk. reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.

S a m a k s a :

Maksa par rudens nodarbībām ir 240€ /semestris (septembris-decembris) un pavasara nodarbībām 300€ /semestris (janvāris - maijs).

Ja izvēlas maksāt par katru mēnesi atsevišķi, tad samaksa ir 72€/mēnesī. Ietaupi uzreiz maksājot par pilnu semestri:)

PVN un kursa materiāli iekļauti cenā. 

 

Uzziņām vērsties madteatteri@gmail.com

© 2018 by MADteatteri. 
 

 • Facebook
 • Instagram